Voeding voor de Stad workshops

Naar aanleiding van de conferentie Voeding voor de Stad georganiseerd door Platform Haarlem Groener en
Circus Circulair Coöperatie en de gemeente Haarlem gaan we twee workshops organiseren om de Duurzame voedselvoorziening van Haarlem een prominente rol te geven in het beleid en de economie van de stad. De behoeften en ideeën die uit de workshops tijdens de conferentie naar voren zijn gekomen gaan we daar verder uitwerken.

Workshop 1
Voeding voor de Stad Bouwen van een Alliantie
9 januari 2018; Locatie Badhuis, Leidseplein 49. Inloop vanaf 19.00, Start 19.30

In deze workshop gaan we met elkaar bouwen aan een Alliantie Voeding voor de Stad.
We willen zoveel mogelijk partijen die iets met voeding doen in de stad bij elkaar brengen en laten samen werken daar waar het meerwaarde heeft. Hierbij denken we aan partijen zoals horeca ondernemers, winkels en supermarkten, zorginstellingen,
burgerinitiatieven, stadslandbouwprojecten, banken etc.
Op deze avond gaan we werken op basis van de volgende zes thema’s:
• Circulaire Economie
• De Eetbare Stad
• Voedselverspilling
• Gezonde Voeding
• Diverse culturen
• Community vorming

Aanwezigen geven zelf een korte pitch over waarom zij als groep of individu zich aan willen sluiten bij de
alliantie. We maken met elkaar een prioritering van thema’s en concrete ideeën en kijken wie en wat er nog
ontbreekt. Aan het einde van de avond hopen we met elkaar een voedzame bodem te hebben gelegd waar
we het komend jaar op kunnen voortbouwen. Alle ideeën voor hoe we deze alliantie op een krachtige en effectieve manier kunnen neerzetten zijn welkom.

Workshop 2
Voeding voor de Stad Pilotprojecten
10 januari 2018; Locatie Badhuis, Leidseplein 49. Inloop vanaf 19.00, Start 19.30

In deze workshop gaan we een begin maken met het uitwerken van een aantal pilotprojecten die we met Voeding voor de Stad in 2018 willen opstarten. Uit de uitkomsten van de conferentie hebben we drie belangrijke hoofdthema’s gehaald: voorkomen voedselverspilling, de eetbare stad en gezonde voeding. Tijdens de workshop gaan we op deze drie thema’s verder en werken naar drie concrete ideeën/projecten toe.

Voedselverspilling
Op het gebied van voedselverspilling willen we een bewustmakingscampagne opstarten om te zorgen dat horeca, retail en inwoners minder voedsel verspillen.

Eetbare stad
We willen dat Haarlem een Eetbare Stad wordt. Daarvoor gaan we kijken of we een expert-bank kunnen opzetten van stadslandbouw-experts die nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen.

Gezonde voeding
Op het gebied van gezonde voeding willen we een Food Educatie Team opzetten.

Heb je ook een goed idee voor een pilotproject? Dan kan dat op deze avond gepitcht worden.
Wil je meer weten?
Circus.circulair@gmail.com
Marjan de Boer (06 25256072) Erik Boele-de Zeeuw (06 28344027)