Platform Haarlem Groener is een kleine vrijwilligersorganisatie met grote ambities. Er is veel te doen en wij groeien. Het probleem is, dat ons werk sneller groeit dan onze organisatie, dus wij willen graag meer mensen vinden die met ons meewerken.

Het gaat om diverse taken en functies. Sommige vragen een grote tijdsinvestering en we hebben ook taken die je er makkelijk even bij doet. Ben je iemand of ken je iemand… die geknipt zou zijn voor één van de volgende functies. Wij noemen ze hier in het kort. Op de volgende pagina’s vind je een beschrijving van iedere vacature.

Wijkambassadeur

Daarvoor zoeken wij een aantal mensen die naast hun activiteiten in een wijkraad of in een (groene) buurtgroep tevens onze contactpersoon willen zijn in een wijk. Vraagt niet veel extra tijd, is wel heel belangrijk voor ons.

Voor de volledige vacature, klik hier >>

Evenementen coördinator

Dat is een taak die je vervult voor een korte tijd. Bijvoorbeeld: de Dag van de Stadslandbouw op 6 juni 2015. Je bereidt een fietstocht voor langs Haarlemse projecten, je organiseert het, je voert het uit en dan ben je weer vrij. Dat betekent ongeveer twee maanden flink aanpoten en daarna is het klaar.

Je mag dit ook meerdere keren achter elkaar doen, een markt, een themadag, een korte cursus. Daar ben je wel ongeveer een dagdeel per week mee bezig.

Voor de volledige vacature, klik hier >>

Fondsenwerver

Dit is een specialisme dat je moet liggen. Qua tijd vraagt het misschien twee dagdelen per maand. Qua verantwoordelijkheid vraagt het grote zelfstandigheid en communicatievaardigheid. En als het lukt, geeft het een enorme kick. Je doet dit in nauwe samenwerking met het bestuur.

Voor de volledige vacature, klik hier >>

Secretaris van het bestuur

Onze secretaris is voorzitter geworden. Nu is de functie Secretaris vacant. Qua tijd moet je denken aan minimaal een dagdeel per week. Verder is het fijn als je goed bereikbaar bent en regelmatig even een belletje of een mailtje doet om in de gaten te houden of alles goed loopt. Je moet het leuk vinden om samen te werken en ook andere mensen en organisaties tot samenwerking te verleiden. We bieden je een dynamische team, gezelligheid op zijn tijd en steeds een nieuwe uitdaging. Want wij leren al doende.

Voor de volledige vacature, klik hier >>

Meer informatie

Heb je nog vragen over een functie, wil je een keer komen praten, neem contact op met de persoon die genoemd staat onder iedere functie. Of mail naar info@haarlemgroener.nl. Natuurlijk krijg je een inwerkperiode en kijken we samen na een tijdje of jij het naar je zin hebt bij ons en wij met jou.