Wat doe je nu al?

Je bent actief betrokken bij een wijkraad of bij een groen bewonersinitiatief. Je vindt het leuk om anderen enthousiast te maken en je houdt van samenwerken.

Wat ga je doen?

Je informeert je contactpersoon in de kerngroep van Platform Haarlem Groener regelmatig over de ontwikkelingen in je wijk. Je nodigt PHG uit voor vergaderingen of gebeurtenissen in je wijk die van belang zijn. Omgekeerd kun je wijkbewoners die meer willen weten over het opzetten van een groene buurtactiviteit verwijzen naar Platform Haarlem Groener

Wanneer?

Een tijdsbesteding is moeilijk aan te geven. Een of twee keer per jaar zullen we je uitnodigen voor een overleg met andere wijkambassadeurs en de kerngroep van PHG om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Verder zul je af en toe een contactpersoon van PHG ontmoeten om bij te praten.

Welke wijken?

Wij zoeken nog ambassadeurs in Haarlem Noord, Oost, Waarderpolder, Schalkwijk en Centrum.

Meer informatie en aanmelden:

Neem contact op met Hans Lieuwen, jlmlieuwen@hetnet.nl