Spin in het web voor ondersteuning van initiatieven voor stadslandbouw en natuur in de stad. Kom je ons bestuur versterken?

Onze stichting ondersteunt burgerinitiatieven, zoals buurtmoestuinen, buurtgroepen die een gevel, een parkje, een braakliggend stuk grond willen benutten voor natuur en andere, groene activiteiten met buurtbewoners. Wij willen dit in de toekomst graag uitbreiden met nog meer duurzame projecten.

Wat ga je doen?

Je bepaalt met de andere bestuursleden het beleid van de stichting. Je bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen (eens per maand) voor. Je verzorgt de notulen en jaarverslagen. Je beheert correspondentie en archief. Samen met enkele medewerkers verzorg je de website, de Nieuwsbrief van PHG en de Facebookpagina. Je houdt bestanden bij van contactadressen.  Met je bestuurswerk maak je meer steun aan groene projecten door de bewoners van Haarlem mogelijk.

Wanneer?

De kerngroep van het Platform vergadert één dagdeel per maand. Post en mails kunnen dagelijks binnenkomen, rond 30 brieven/mails per maand. Eens per week willen we een nieuwtje melden op de website. De Nieuwsbrief verschijnt ongeveer 3 keer voor de zomer en 2 keer na de zomer. Je netwerkactiviteit kan plaatsvinden bij de Haarlemmer Kweektuin, maar kan ook daar buiten uitgevoerd worden.

Hoe ziet het werk er uit?

Het Platform Haarlem Groener is een kleine stichting met een lokaal en ook een landelijk netwerk. Coördinatie en projectleiding worden in het algemeen geheel door vrijwilligers uitgevoerd. De secretaris houdt contact met de kerngroep, wijkambassadeurs en andere relaties.

Wat vragen we van je?

Je kunt de correspondentie en informatiestromen gestructureerd beheren en je kunt goed met anderen samenwerken. Je hebt feeling voor PR en je weet de mogelijkheden van de sociale media uit te buiten. Je ontwikkelt je visie op het werk van het PHG en levert van daaruit een bijdrage aan de strategie. Je steunt de missie van het PHG. Het is fijn, maar niet noodzakelijk als je bestuurservaring hebt in een non-profit organisatie.

Meer informatie en aanmelden:

Neem contact op met Truus Boerma, info@haarlemgroener.nl