Voor elk goed idee is financiering te vinden. Dat willen wij graag geloven, maar krijg het maar eens voor elkaar.

Platform Haarlem Groener ondersteunt burgerinitiatieven, zoals buurtmoestuinen, buurtgroepen die een gevel, een parkje, een braakliggend stukgrond willen benutten voor groene activiteiten met buurtbewoners. Wij willen dit in de toekomst graag uitbreiden met nog meer duurzame projecten.Als deze projecten het buurtniveau overstijgen, kan PHG er een stedelijk project van maken. Ook wil PHG plannen maken voor de langere termijn.

Wat ga je doen?

Je schrijft een projectplan en je onderzoekt welke mogelijkheden voor financiering hier bij passen, fondsen, crowdfunding of subsidies. Vervolgens dien je aanvragen in bij de meest kansrijke fondsen. Je weet een plan met enthousiasme te presenteren. Het is ook fijn als je een startend initiatief kunt adviseren bij het

aanvragen van startgeld en met crowdfunding.

Wanneer?

Daar is moeilijk een tijdsbesteding voor aan te geven. Je werkt stapsgewijs aan het uitwerken van een aanvraag. Dan ligt het weer even stil, totdat er een reactie komt.

Wat vragen we van je?

Je steunt de missie van het PHG. Je vindt het leuk om geld binnen te halen. Het schrijven van een projectplan gaat je goed af. Je doet dit in nauw overleg met het bestuur.

Meer informatie en aanmelden:

Neem contact op met Truus Boerma, info@haarlemgroener.nl