Nieuwe buurttuin: Oase Oost!

Haarlem is weer een buurttuin rijker! Aan de Beatrixdreef in Parkwijk is Oase Oost verrezen, een buurtmoestuin voor en door bewoners. Het is een initiatief van Groen Groep Oost die het terrein huurt van de gemeente. Wie een moestuintje wil beginnen, kan een jaar lang een bak adopteren tegen een kleine vergoeding. De gemeente heeft op de lange termijn andere plannen voor het terrein dus uiteindelijk wordt de tuin weer opgedoekt.

Lees verder over Oase Oost in het Haarlems Dagblad.  

Bij Platform Haarlem Groener zijn we blij met deze prachtige nieuwe tuin! Tegelijkertijd willen we stadslandbouw en buurtmoestuinen in Haarlem graag naar een hoger niveau tillen. De huidige constructie voor tijdelijke stadslandbouwlocaties komen uit een gemeenteraad besluit van eind 2013. Hieruit zijn een aantal zeer succesvolle projecten voortgekomen: de Boeretuin, PermacultuurCentrum Haarlem, Tuinderij de Waardering en Oase Oost. Er zijn ook buurttuinen die op andere manieren een locatie hebben gevonden: Delfts Groen, de Wereldtuin, Permacultuurtuin Texelhof en Wijk op Groen. We willen graag samen met de gemeente kijken hoe we deze rijkdom aan buurttuinen kunnen behouden en uitbreiden.

In de groene, duurzame stad die Haarlem graag wil zijn, horen veel plekken waar bewoners samen groente en fruit kunnen telen en genieten van de natuur en elkaar! Buurttuinen vervullen een waardevolle maatschappelijke functie voor de inwoners van de stad (gezondheid, geluk en sociale cohesie). Voor dieren (zoals bijen en andere bedreigde insecten!) en het opvangen van klimaatverandering (wateroverlast!) zijn ze een must. Stadslandbouw projecten en buurttuinen verdienen daarom permanente locaties (zonder financiële kosten), teelt in de volle grond (indien deze schoon is) en ruimte om innovatieve duurzame constructies neer te zetten. We gaan er alles aan doen om dit de komende jaren samen met de gemeente te realiseren!