Platform Haarlem Groener heeft twee Google Maps kaarten gemaakt, die je op maps.google kunt zien. Op de eerste kaart ‘Deelnemers Platform Haarlem Groener’ staan alle deelnemers aangegeven. De tweede is de stadslandbouwkaart van 23 april 2013 van de gemeente. Indien u ook deel uit wilt maken van onze plattegrond, stuur dan een bericht naar info@haarlemgroener.nl.

Deelnemers Platform Haarlem Groener

Deelnemers van Platform Haarlem Groener per juli 2015. Plaatsbepaling is soms arbitrair, omdat dit dan het adres is van een bestuurslid. De activiteiten kunnen zich over een veel groter gebied afspelen, zoals bij het IVN Zuid-Kennemerland. Naast de locatie staan website en mailadres van de deelnemer vermeldt. Als je meer wilt weten, neem dan contact op met iemand die genoemd staat in de beschrijving.

Klik hier om Deelnemers Platform Haarlem Groener in GoogleMaps te openen.

Stadslandbouw gebieden Haarlem

Deze kaart geeft de gebieden weer in Haarlem waar Volkstuinen & Doetuinen zijn. Tevens staan de gebieden erop die in december 2013 door de gemeente zijn aangewezen als tijdelijke stadslandbouw locaties. In oranje zijn de bestaande vormen stadslandbouw, in groen de potentiële locaties stadslandbouw – permanent en in paars de potentiële locaties stadslandbouw – tijdelijk, braakliggend aangegeven. Hiernaast zijn er locaties toegevoegd uit het bestand van PHG, voorlopig in geel aangegeven.

Naast deze locaties zijn er nog veel meer te bedenken. Zo staan hele kleine plekken niet op de kaart, terwijl je er best bijvoorbeeld met buurtbewoners iets zou willen beginnen. Neem dan contact op met ons en/of met de gemeente (wijkcoördinator) of met de eigenaar.


Klik hier om Stadslandbouw Platform Haarlem Groener in GoogleMaps te openen.

Nog meer gebieden voor stadslandbouw?

Er zijn grotere stukken, meestal niet in bezit van de gemeente, maar wel al langere tijd braakliggend en prima geschikt als stadslandbouwgebied. In een eerdere versie van de ‘stadslandbouwkaart’ stonden er een flink aantal op. De huidige kaart is nogal uitgedund. Enkele zeer interessante zijn: MSD-terrein, dat al heel lang of braak ligt of als parkeerterrein wordt gebruikt. De oppervlakte in ca. 7,5 ha; de Oostpoort 1 aan de Laan van Decima (terrein voor IKEA) dat ca. 5,3 ha groot is en pal naast het station Haarlem-Spaarnwoude ligt; het voormalig RITZ-terrein bij de Schoterbrug, ca. 3,7 ha goot en het Waarderveld aan de Waarderveldweg/Industrieweg ca. 2,2 ha groot. Naast deze vier grote locaties zijn er in Haarlem-Oost (op één na in de Waarderpolder gelegen) nog zeven kleinere gebieden, die wellicht tot stadslandbouw omgevormd kunnen worden. Ook in Schalkwijk vinden we nog zeven dergelijke gebieden aan, voornamelijk in particuliere handen. Het 023-terrein is hiervan verreweg de grootste met bijna 6 ha.