Het eerste seizoen van PermacultuurCentrum Haarlem

PermacultuurCentrum Haarlem is deze zomer aan de slag gegaan op het Lieven de Key terrein in Haarlem. Permacultuur is een ontwerpmethode met de intelligentie van de natuur als uitgangspunt. Het laat zien hoe je voedsel kunt verbouwen door met de natuur samen te werken in plaats van ertegen. Ons doel is om een mooie permacultuur tuin te maken en permacultuur meer bekendheid te geven in deze regio. In augustus vierden we een succesvolle startdag. Sindsdien zijn we hard bezig om ons project meer vorm te geven. Daarbij komen we verwachte en onverwachte uitdagingen tegen!

Een van onze doelen is het aanbieden van permacultuur educatie. Dit najaar heeft Rob van Deursen, permacultuur docent uit Heemskerk zijn cursus ‘Permacultuur Moestuinieren’ bij ons gegeven. Wat een genot om dit te kunnen aanbieden! De cursus besloeg 6 zaterdagen en er waren 14 deelnemers. Mensen konden voor een gereduceerd tarief meedoen als ze deelnamen aan tegenprestatie dagen waarop ze ons hielpen met klussen op de tuin. Een goede manier om als startende tuin mankracht te mobiliseren! We hebben oa. een compost-station gebouwd, een kruidenspiraal, de onderlaag voor de kruidentuin voorbereid en de kas en moestuinbedden onkruidvrij gemaakt. Dat eten een verbindende factor is waar we allemaal van genieten kwam duidelijk naar voren in de cursus. De grootste complimenten hebben we gekregen over de soep die kernteam-lid Bep maakte voor de cursisten met courgette en pompoen uit eigen tuin. Volgend jaar hopen we alle ingrediënten voor de soep uit de tuin te kunnen halen!

Achter de schermen hebben we hard gewerkt om de structuren van het centrum goed op papier te zetten. We hebben Stichting PermacultuurCentrum Haarlem officieel opgezet, ons ingeschreven bij de KVK, een bankrekeningnummer geregeld en de gebruiksovereenkomst met de gemeente getekend. Allemaal zaken die niet direct zichtbaar zijn maar die je wel goed moet regelen.

Onze stichting is sociocratisch. Dit is een bestuursvorm die uitgaat van de gelijkwaardigheid van individuen en waarin iedereen mee beslist. Beslissingen nemen we op basis van consent. Het is niet zo dat iedereen het ergens mee eens moet zijn, maar mensen mogen mensen geen overwegend bezwaar tegen een beslissing hebben. Het is samen te vatten in de vraag: ‘Kan iedereen ermee leven dat we dit zo en zo doen?’. Zo niet dan overleggen we totdat we een oplossing hebben waar iedereen zich in kan vinden. Het is best spannend om in een sociocratisch vorm te werken! Lukt het om genoeg overlegmomenten in te plannen, willen we allemaal ongeveer hetzelfde, hoe zorgen we dat we niet alleen aan het praten zijn maar ook praktisch en effectief kunnen werken? Stap voor stap vinden we samen een werkvorm die past en waar we ons goed bij voelen.

De grote lijnen, beslissingen en verantwoordelijkheden van de tuin en het centrum worden gedragen door de topkring die bestaat uit het zes mensen (het stichtingsbestuur). Daarnaast werken we met projectkringen op de tuin. De kringen die we momenteel hebben zijn:

  • De moestuin
  • De kruidentuin
  • Ontwerp voor de verwarming van de kas
  • Ontwerp voor een eetbare voedselhaag

Deelnemers kunnen zich bij een kring aansluiten en zo mee beslissen over wat we op de tuin doen. Je kan er als deelnemers ook voor kiezen om alleen praktisch mee te werken op de tuindagen. Immers niet iedereen heeft tijd en zin voor overlegmomenten. Je kan dus zelf als deelnemer besluiten of je alleen met je handen in de aarde zit of ook meedenkt over ontwerpen.

In de winterperiode is het wat rustiger op de tuin. We maken hiervan gebruik om onze kringen goed op te zetten. In februari gaan we de eetbare voedselhaag aanplanten en beginnen we ook met het kweken van plantjes in de kas.

We hebben inmiddels een eigen website en een blog. Je kan je op geven voor onze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@permacultuurcentrumhaarlem.nl.

In de winterperiode zijn iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 mensen van het kernteam op de tuin aanwezig. Iedereen is welkom om de tuin te komen bekijken, kennis te maken met ons, informatie over permacultuur uit te wisselen en als deelnemer mee te tuinieren in ruil voor oogst en kennis!