Steun Platform Haarlem Groener financieel

Platform Haarlem Groener heeft als doel het groener maken van de leef- en werkomgeving in het stedelijk gebied in en om Haarlem. Om onze idealen te realiseren zijn naast enthousiasme en inzet van onze vrijwilligers, ook (financiële) middelen nodig. Hiervoor gaan we de komende tijd gericht activiteiten ontwikkelen. We zijn al een officieel geregistreerde stichting en we doen we binnenkort een aanvraag voor de ANBI-status.

Als u ons financieel wilt ondersteunen, is dat van harte welkom. Hierdoor kunnen we onze doelen nog sneller bereiken en kunnen we Haarlem en omgeving groener, mooier en gezonder maken.
Giften kunt u overmaken op bankrek IBAN: NL06 TRIO 0254.849.679 van de Triodosbank
U ontvangt indien gewenst, hiervan een schriftelijke bevestiging.

Emailadres: info@haarlemgroener.nl