Bloemenlint voor bijen

Bloemenlint voor ‘bij en vrind’ 

“Het Noorse Oslo bloeit op door een ‘bijensnelweg'”, kopte de Trouw in 2015. Het zoemende verkeer kan nu op een veilige manier door de stad via groene en bebloemde daken, parken en balkons. Dit artikel was de aanleiding voor de bewoners uit de 1e Leefstraat in Haarlem, Marie-Anne Zuidhof en Frits Steinmann, om een bloemenlint door Haarlem te creëren waarmee bedreigde bijen – en andere insecten – meer voedsel hebben.

Bijensterfte

Wereldwijd gaat het aantal bijen al tien jaar achter elkaar achteruit. Ook in Nederland is de bijensterfte helaas niet onopgemerkt voorbij gegaan. In de winter van 2014 waren de berichten met sterftecijfers zelfs alarmerend met twintig procent van de bijenbevolking, terwijl rond de tien procent nog acceptabel is. In 2015 ging het iets beter met de bij. De afname in populatie geldt ook voor wilde bijensoorten, oftewel solitair levende bijen die in kleinere groepen leven. Maar liefst de helft van de Nederlandse wilde bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit is slecht nieuws voor zowel de bij zelf als voor onze voedselvoorziening, omdat bijen nodig zijn voor het bestuiven van gewassen. 

Werkbijen

In tegenstelling tot de solitaire bij – zonder kolonie – wil Bloemenlint Haarlem niet solistisch opereren, maar samen met een grote achterban van burgers en bedrijven een fictief bloemenlint opzetten, voor zowel de bij als voor andere insecten. Daarvoor hebben een aantal Haarlemse partijen de handen in één geslagen; stadsecoloog Dik Vonk, biologisch imker Sint Jan Tiesma van de imkervereniging Haarlem e.o., actie Steenbreek, Ecosol, Sander Denteneer van hoveniersbedrijf All Seasons  en Koen Baart van de Haarlemmer Kweektuin helpen mee aan het bewerkstelligen van de plannen van de ‘Leefstraatbewoners’. Gezamenlijk maken zij toekomstplannen voor de Haarlemse bij. 

Interactieve bloemenkaart

Het idee is – net als het initiatief in Oslo – vrij simpel. In versteende Haarlemse straten waar nu nog te weinig bloeit, wordt gezorgd voor planten en bloemen met voldoende nectar en stuifmeel, zodat bijen niet hoeven te verhongeren. Er komt een website met een ‘bloemenmap’ waarop inwoners kunnen zien op welke plekken in Haarlem nog bepaalde bloemen nodig zijn. Deze tool is ook bedoeld voor het grote publiek, om zelf kennis te delen en vragen te stellen over bloemen en insecten. Behalve bewoners zijn ook bedrijven van harte welkom om mee te doen. Deze bezitten panden waar vaak veel ruimte is om balkons of daken te beplanten en/of insectenhotels te plaatsen waar bijen op af komen.

Mooi door Noord

De werkgroep die het bloemenlint wil gaan opzetten, gaat nog dit jaar van start met een inventarisatie van bijvriendelijke bloemen in Haarlem Noord, specifiek tussen de twee leefstraten in Haarlem Noord. Daar zijn door Spaarnelanden, en de bewoners zelf, al diverse bijvriendelijke planten neergezet. Buurman Koen van Laarhoven van de Leefstraat aan de 2e Hogerwoerddwarsstraat maakt voor de Leefstraten een aantal zelfontworpen insecten- en bijenhotels. Deze straatcollectie wordt aangevuld met hotels vanuit de werkplaats van Ecosol in het Schoterbos. Deze laatsten zullen in het najaar – samen met een zaai- en maaiplan voor een langer bloemenlint voor in het voorjaar van 2017 – gepresenteerd worden.